CODE GROEN EN DE GEZONDHEIDSMONITOR: WAT BIEDEN WE?

Een gezondere levensstijl krijgt tegenwoordig steeds meer de aandacht die het ons inziens verdiend. Men ontspant bewuster en beweegt meer. En dat is maar goed ook want des te gezonder je bent, des te meer weerstand je lichaam heeft. Corona heeft ons allemaal laten zien hoe belangrijk dat laatste is! Maar los daarvan; gezonde en vitale mensen presteren ook beter en dat kan voor je organisatie alleen maar positief uitpakken natuurlijk. Denk alleen al aan een lager ziekteverzuim…

CODE GROEN = STIMULEREN IN PLAATS VAN VERBIEDEN!

Maar, je wilt natuurlijk niet verplicht worden alleen maar gezond te eten. Dat komt dan goed uit want wij houden namelijk niet van betuttelen en verbieden. Code Groen wil zeggen dat we door te stimuleren en te enthousiasmeren proberen onze gasten zélf de juiste keuzen te laten maken. Uiteraard doen we dat door gezonde voeding beter naar voren te laten komen, maar de uiteindelijke keuze is aan jou en jouw collega’s.

Daarnaast willen wij door kennisdeling je ook graag uitleggen wat gezonde voeding voor een effect heeft op jouw lichaam (en die van je collega’s natuurlijk)

Speciaal voor Code Groen zijn een drietal foodformules ontwikkeld. Dit zijn uitgekiende assortimentssamenstellingen die allen aan bepaalde  gezondheidseisen voldoen:

  • De basis is onze Energy Food formule. Belangrijkste kenmerk daarvan: Basis is de Schijf van Vijf, er worden geen producten uitgesloten en er is sprake van minimaal 60% gegarandeerd gezond aanbod.
  • Een stap verder gaat onze Power Food formule, waarbij zelfs 80% gezond aanbod gegarandeerd is. De focus bij deze formule ligt op onbewerkte, verse en vezelrijke producten met daarbij veel veganopties.
  • Tot slot hebben we Leo’s Plant Power Food formule. Hierbij wordt nog steeds 80% gezond aanbod gegarandeerd, maar bieden we geen vlees en vis. Wel is er nog steeds ruimte voor dierlijke producten. Vega en vegan opties zijn ruimschoots aanwezig.

Voor meer informatie over onze foodmodules gaan we graag met je in gesprek!

Click me!

GEZONDHEIDSMONITOR ONDERDEEL VAN CODE GROEN

Een standaard Code Groen onderdeel bij elke Leo module is Leo’s gezondheidsmonitor. Dit is een krachtig stuk gereedschap in het bereiken van een gezondere levensstijl. Met behulp van deze, speciaal voor Leo ontwikkelde monitor kan in jouw organisatie heel gericht gestuurd worden op vooraf bepaalde doelstellingen op het gebied van gezondheid. Aan de hand van de bereikte resultaten kunnen we vervolgens heel scherp bijsturen daar waar nodig. Zowel
bij de productie op locatie als in Leo’s productiekeuken zetten wij deze monitor in. In feite is deze gezondheidsmonitor ook een duurzaamheidsmonitor want, net als bij gezondheid, monitoren wij op dezelfde wijze vooraf getoetste duurzaamheidparameters in jouw bedrijf. Indien gewenst kunnen we voor jouw organisatie ook werken met een CO2 meting. Deze functie is optioneel.

Code Groen met de daarbij behorende gezondheidsmonitor is een
Leoservice die je gratis van ons krijgt. Hoe ver Code Groen gaat
verschilt echter niet alleen per gekozen module, maar zeker ook in
hoeverre jij en jouw organisatie daar zelf in mee willen gaan. Uiteraard gaan we daar graag met jou over in gesprek!

Contact overzicht aanvullende services