SOCIAL RETURN IEDEREEN TELT MEE

Leo staat voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen dezelfde kansen verdient. Dat geldt evenzogoed voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer wij een daarvoor geschikte vacature in onze organisatie hebben, dan treden we contact op met Cedris, een landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt die, net als wij, volop mogelijkheden zien.Daarnaast laten wij niet alleen veel mensen instromen vanuit de categorie 50+ maar ook vanuit verschillende uitkeringssituaties.In het kader van social return hebben wij ons tot doel gesteld om voor einde kwartaal 4 het PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) keurmerk in 2022 te behalen. Meer informatie daarover kun je hier vinden. https://www.pso-nederland.nl

 

KLEINE STARTUPS MET EEN GOED VERHAAL

Leo biedt kleine bedrijven die met een maatschappelijk goed verhaal komen heel graag een podium. Twee voorbeelden daarvan: “Oma’s Soep”, een stichting waarbij jong en oud samengebracht worden met als doel sociale cohesie en voedselverspilling te voorkomen. Meer informatie tref je hier: https://www.omassoep.nl/ons-verhaal. Een ander voorbeeld is Krusli. Heerlijke producten worden hier gemaakt met “gered” voedsel. De ingrediënten zijn vezelrijk, energievol en gezond. Prima geschikt voor Leo’s Code Groen beleid en we gaan voedselverspilling daarmee tegen. Meer informatie tref je hier: https://www.krusli.com/rescuefood.

ENKELE VOORBEELDEN VAN GENOMEN STAPPEN

In In 2018 zijn wij een duurzaamheidsproject gestart met het volledig in kaart brengen van de productflow vanuit onze leveranciers. Dat leverde voor Leo’s non-food gedeelte al de nodige verbeterslagen op. 

Overstap op SURE productlijn van Diversey schoonmaakmiddelen. Alle producten in deze categorie hebben het Cradle-to Cradle Gold certificering; een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere producten gemaakt voor een circulaire economie. 

Leo bedrijfskleding komt tegenwoordig van ‘Circuwear by Outfit’. Deze neemt afgedragen kleding retour en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled en verwerkt tot grondstoffen voor andere producten. Onze milieuvriendelijke servetten staan op het buffet (modules LEO PREMIUM / LEO PRO) in plaats van op de tafels. Dit levert een afvalbesparing van ongeveer 25% op. De servetten zijn uiteraard volledig biologisch afbreekbaar.

Aan verpakkingsmateriaal ontkomen we niet. Zeker voor onze modules Leo GO en Leo PRO, waarbij de producten vanaf onze productiekeuken naar jouw locatie verplaatst moeten worden, willen we absoluut geen concessies doen aan hygiëne en voedselveiligheid. Maar, het materiaal dat we voor dat doel gebruiken is voornamelijk ‘melkplastic’ van The Daily Milk. Dit is een volledig biologisch afbreekbare soort, waarmee Leo voorop loopt op het Europese verbod op ‘Single Used Plastics’ dat in de loop van 2021 in gaat.

Onze productiekeuken is tegenwoordig verlicht door LED verlichting, de daken zijn voorzien van zonnepanelen. Niet alleen compenseren we onze energiebehoefte op jaarbasis met 50%, maar verminderen we ook het gebruik van fossiele brandstoffen. Een composteermachine voor het organische restmateriaal mag zeker niet ontbreken.

In 2021 zet Leo deze ‘duurzaamheidslijn’ door en gaan we ons, nog meer dan voorheen, richten op een verduurzaming op het foodgedeelte. Een krachtig stuk gereedschap hierin is onze vernieuwde gezondheid- en duurzaamheids monitor. Met behulp van deze, speciaal voor Leo in ontwikkeling zijnde monitor kan per locatie heel gericht gestuurd worden op vooraf bepaalde doelstellingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Aan de hand van de bereikte resultaten kunnen wij heel scherp bijsturen daar waar nodig. Zowel bij de productie op jouw locatie als bij de productie in Leo’s productiekeuken zetten wij deze monitor in. Deze monitor is een onderdeel van onze Code Groen service die wij altijd gratis aan zullen bieden. Uiteraard ook voor jouw organisatie.

MVO ALS ONDERDEEL VAN DE BEDRIJFSVOERING

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Social Return, verminderen van de Ecologische voetafdruk: als bedrijf kun je  wel zéggen dat je je daar bewust van bent, maar gelijktijdig is zo’n uitspraak direct ook enigszins vrijblijvend als je niet op de één of andere manier een borgmechanisme in je bedrijfsvoering inbouwt. Een stappenplan hoe je dergelijke zaken zichtbaar maakt en concretiseert.Een gericht hulpmiddel hierin vormt bij Leo onze ‘omgevings effectrapportage’. Daarin zijn expliciet die elementen beschreven die van invloed zijn voor maatschappij en milieu. Zo kunnen wij op zowel project- als procesniveau op een effectieve manier evaluaties maken en vervolgens bijsturen waar nodig. 

Wil je echt sprongen kunnen maken naar een betere wereld dan zal je ook goed naar jezelf moeten durven kijken. Door op deze wijze bij alle projecten en processen binnen de organisatie apart de focus ook op maatschappelijke parameters te leggen voorkomen we dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een ‘vrijblijvende bezigheid’ is (en blijft). Vraag die voor ons altijd leidend zal zijn is simpel: ‘Hoe kunnen we het nóg beter maken?’Uiteraard geldt dat alle eisen die wij onszelf stellen op dit vlak wij ook van onze partners verwachten. Van onze lokale versleverancier tot onze ICTpartner: wij verwachten een significante inzet op maatschappelijk gebied.

VOOR HET KOMENDE JAAR HEBBEN WIJ ONS TOT DOELEN GESTELD:

  1. Eind kwartaal 4 werken alle Leo locaties met kartonnen disposables ipv plastic. 
  2. Einde kwartaal 4 heeft Leo 5 verschillende samenwerkingen afgesproken met 5 lokale leveranciers om zo op deze wijze de CO2 uitstoot te verminderen. Deze zullen uiteraard zelf ook aan onze normen inzake duurzaamheid moeten voldoen.
  3. Eind kwartaal 4 is onze afval scheiding op alle locaties verbeterd van 40% naar 60%. In die gevallen waar de opdrachtgever in open boek constructie de afvalscheiding anders geregeld heeft zullen wij met hen om te tafel gaan om goede, mileuvriendelijke alternatieven voor te leggen. Leo speelt hier graag een proactieve rol in.
  4. Eind kwartaal 4 zit 40% van onze locaties op de food formule PLANT POWER, waardoor onze ecologische voetafdruk wordt verkleind door geen dierlijke producten te gebruiken. Leo’s duurzaamheidsmonitor zal hierin een leidende rol spelen. Let wel: dit is een streven: uiteraard zal de opdrachtgever hierin altijd het laatste woord hebben.

MVO NEDERLAND 

Leo’s visie op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wordt bekrachtigd door het feit dat wij ook het MVO Nederland keurmerk mogen voeren. MVO Nederland is een organisatie waarbij inmiddels al 2200 duurzame bedrijven aangesloten zijn met als speerpuntthema’s: Klimaatneutraal ondernemen Circulaire economie: ondernemen zonder afval, Inclusief ondernemen: Ondernemen waarbij ieder talent, met of zonder beperkingen, telt en meedoet, Inclusief en duurzaam ondernemen in de keten (IMVO): ondernemen met meerwaarde voor mens en milieu in de keten, waarbij mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden de norm zijn